Gedragscode Ava

Binnen onze organisatie willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier onderdeel uit kan maken van ons platform. Ongeacht leeftijd, afkomst, religie, huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze identiteit.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij ons platform, staan in deze gedragscodes regels die wij online en offline met elkaar willen naleven en met anderen willen delen. Als we zien dat een van onze leden zich niet aan de regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het lid hierop aan te spreken. Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen indien dat nodig is. Omdat deze gedragscode voor alle leden van belang is, leveren alle leden daarom indien nodig een bijdrage aan de instandhouding van deze regels.

Deze gedragscodes zijn niet alleen bedoeld voor leden van de community, maar ook het bestuur, de begeleiding, vrijwilligers en iedereen buiten de organisatie die willen weten wat ze van ons kunnen verwachten én wat wij van hun verwachten. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we de community.

Houd je aan onderstaande regels:

  1. We hebben respect voor de andere leden van de community; voor iedereen hier online op het platform maar ook voor de vrijwilligers, co√∂rdinatoren, het bestuur en iedereen die op een andere manier betrokken is bij Ava.  
  2. We respecteren elkaars verhalen, opmerkingen en openheid over de onderwerpen die online en offline binnen de community van Ava besproken of gedeeld worden. 
  3. We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie. 
  4. We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij. 
  5. We respecteren de geldende regels binnen de community van Ava. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
  6. We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij. 
  7. We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door onze beslissingen en acties. 
  8. Verbaal en fysiek schelden, agressief gedrag vertonen of geweld gebruiken wordt in geen geval getolereerd. 
  9. Samen werken we toe naar de community die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij het actie ondernomen moet worden, voelen we ons allemaal welkom bij het bestuur. 
  10. Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk zullen er sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven. 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Ava, abortus en anticonceptie. Al meer dan 900 anderen gingen je voor!

Ava is een initiatief van het Humanistisch Verbond

Ava is een initiatief van