Vragen over Ava

 • Wat is Ava?

  Ava is een belangenorganisatie. We komen op voor de wensen en behoeftes van vrouwen rond abortus en anticonceptie. Daar vragen we aandacht voor in de media. De wensen en behoeftes van vrouwen leggen we neer bij beleidsmakers en artsen, zodat er daadwerkelijk naar vrouwen wordt geluisterd.

 • Waar staat Ava voor?

  Ava is de afkorting van anticonceptie, vrije keuze en abortus.

  In het Perzisch betekent Ava ‘stem’. Dat willen we zijn: jouw stem.

 • Voor wie is Ava?

  Ava is er voor alle vrouwen, trans en non-binaire mensen die zwanger kunnen worden en/of menstrueren.

  Daarnaast is Ava er ook voor degenen die het belangrijk vinden dat de belangen van deze mensen worden behartigd. Dus ja, ook voor mannen.

 • Waarom bestaat Ava?

  Wij vinden dat er te weinig geluisterd wordt naar wat vrouwen echt willen rond abortus en anticonceptie.

  We vinden dat er te weinig onderzoek is naar hoe mensen anticonceptiemiddelen of een abortus hebben ervaren.

  We zien amper vooruitgang wat betreft nieuwe voorbehoedsmiddelen (voor vrouwen én mannen).

  We maken ons zorgen om het geluid van conservatief Nederland dat steeds luider klinkt. Ava wil die andere stem laten horen, het tegengeluid. Het is hoog tijd dat mensen die voor keuzevrijheid zijn op het gebied van abortus en anticonceptie zich kunnen uitspreken en vertegenwoordigd voelen. Tijd voor Ava dus.

 • Wat doet Ava?

  Ava informeert. Bij Ava vind je betrouwbare informatie zonder waardeoordeel over anticonceptie en abortus. We werken nauw samen met partners als het Humanistisch Verbond, Rutgers, Fiom, NVOG en NGvA.

  Ava luistert. Informatie die je krijgt over de pil, een spiraaltje of abortus is vaak alleen feitelijk. We missen verhalen over echte ervaringen. Ava maakt daarom contact tussen vrouwen mogelijk.

  Ava spreekt. Vrouwen hebben allerlei wensen en behoeftes als het gaat over anticonceptie of abortus. Helaas komen die niet altijd terecht op de juiste plek. Beslissingen over jouw baarmoeder worden veel te vaak gemaakt terwijl jij er niet bij bent. In de zorg. In de Tweede Kamer. Ava vindt het belangrijk om zich namens jou uit te spreken. We doen (anoniem) onderzoek onder onze leden en gebruiken de resultaten als startpunt voor verandering.

 • Hoe kan ik doneren?

  Dat kun je heel gemakkelijk doen via een Tikkie of Ideal. Dit kan voor elk gewenst bedrag. Hulp, factuur of informatie nodig? Mail naar: info@avahelpt.nl.

 • Wat gebeurt er met mijn donatie?

  We stimuleren onderzoek, schrijven artikelen en organiseren events. We doen dit zonder winstoogmerk.

 • Kan ik Ava voor een langere tijd steunen?

  Dat kan via een periodieke schenking. Omdat we een ANBI status hebben, is je gift aftrekbaar voor de belasting. Je kunt hier het formulier downloaden en het ingevuld naar ons sturen via info@avahelpt.nl. Wij vullen dan onze kant in en maken het in orde.

  Meer informatie over schenkingen vind je op de site van de belastingdienst.

 • Zit ik ergens aan vast na mijn donatie?

  Nee hoor! Donaties via Tikkie zijn eenmalig en de namen van donateurs komen alleen intern bij Ava binnen. Wil je ons structureel steunen? Mail naar: info@avahelpt.nl

 • Wat is het verschil tussen lid worden van Ava en doneren?

  Als je doneert dan steun je de missie van Ava met je bijdrage.

  Lid worden is gratis en geeft je toegang tot het ledenplatform van de site.

 • Kan iedereen lid worden?

  Het lidmaatschap van Ava is voor alle vrouwen, trans en non-binaire mensen die zwanger kunnen worden en/of menstrueren.

 • Waarom zou ik lid worden?

  Dan laat je je stem horen. Ava luistert naar wat jij belangrijk vindt op het gebied van abortus en anticonceptie. Dit leggen we neer bij beleidsmakers en de politiek. Om bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tafel te kunnen schuiven, hebben we minimaal 1000 leden nodig. Hoe meer leden, des te luider onze stem.

  Je krijgt toegang tot het ledenplatform van Ava. En zo kom je in contact met andere vrouwen. Wat is hun ervaring met abortus?

  Lid worden is gratis en staat dus los van donaties.

 • Hoe kan ik Ava helpen, als ik meer (of iets anders) wil dan lid worden/doneren?

  Je kunt je aansluiten als vrijwilliger! Mail naar info@avahelpt.nl met je vraag of verzoek.

 • Werkt Ava samen met andere organisaties?

  Ja. We zijn een onafhankelijke belangenorganisatie, maar onze founding partner is het Humanistisch Verbond. Daarnaast werken we samen met andere partners die de missie van Ava ondersteunen: Rutgers, Fiom, NVOG, NGvA en KNOV.

 • Wie werken er bij Ava?

  Ava is een ANBI stichting.  We vinden het belangrijk om verschillende ervaringen en ideeën samen te laten komen in het bestuur van Ava.  We hebben één betaalde kracht, verder bestaat Ava uit vrijwilligers, inclusief het bestuur.

Staat je vraag er niet bij?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Ava, abortus en anticonceptie.

Ava is een initiatief van het Humanistisch Verbond

Ava is een initiatief van